Over WellHaLo

Ons doel

Schoon en veilig drinkwater voor de bevolking van Oost-Gambia. Schoon water is essentieel, niet alleen voor de mensen, maar ook voor hun vee. Bovendien is het dan mogelijk gewassen te verbouwen in dit gortdroge gebied.

Schoon en veilig drinkwater is noodzakelijk ter bevordering van de welvaart en zelfredzaamheid van de bevolking. Onder welvaart verstaan we voldoende voedsel, medische zorg en scholing. Dit zijn broodnodige zekerheden als basis van verdere ontwikkeling.
Vlinders

Onze missie

Ten eerste
Het bouwen en onderhouden van duurzame waterinstallaties op zonne-energie in Oost-Gambia. Hiermee willen wij 23 dorpen voorzien van schoon en veilig drink­water. Schoon water voorkomt ziekten bij mens en dier, verhoogt de vlees- en zuivelproductie en maakt akkerbouw mogelijk.

Ten tweede
Het realiseren van medische hulpposten, het bouwen van scholen en verbeteren van de infrastructuur.

WellHaLo richt zich in eerste instantie alleen op schoon en veilig drinkwater!

WellHaLo wil zo een bijdrage leveren aan de verhoging van de levensverwachting van de Oost-Gambiaanse bevolking en hun de maatschappelijke kansen op werk en inkomen bevorderen.

Hoe doet WellHaLo dit?

Geld inzamelen door:
VlinderHet contracteren van sponsoren, het uitnodigen van donateurs en het organiseren van benefietevenementen.

Met de opbrengsten financiert WellHaLo de aanschaf, bouw- en onderhoudskosten van de waterinstallaties.

Geld besparen
WellHaLo bestaat volledig uit vrijwilligers. Bedrijven werken belangeloos mee (zaal, beveiliging, licht, geluid, drukwerk, website etc.). Zodoende kent WellHalo bijna geen overheadkosten en gaat vrijwel al het ingezamelde geld naar de o zo belangrijke waterinstallaties.

In overleg met het bestuur draagt onze Gambiaanse manager,  samen met de plaatselijke werklieden, ter plekke zorg voor de uitvoering van de bouw en het onderhoud van de waterinstallaties.

Stap voor stap bouwen we aan de verbeteringen van de leefomstandigheden voor de Oost-Gambiaanse bevolking.
Vlinders

Lees meer…