Over WellHaLo

Ons doel

Schoon en veilig drinkwater voor de bevolking van Gambia. Schoon water is essentieel, niet alleen voor de mensen, maar ook voor hun vee. Bovendien is het dan mogelijk gewassen te verbouwen in dit gortdroge gebied.

Schoon en veilig drinkwater is noodzakelijk ter bevordering van de welvaart en zelfredzaamheid van de bevolking. Onder welvaart verstaan we voldoende voedsel, medische zorg en scholing. Dit zijn broodnodige zekerheden als basis van verdere ontwikkeling.
Vlinders

Onze missie

Ten eerste
Het bouwen en onderhouden van duurzame waterinstallaties op zonne-energie in Gambia. Hiermee willen wij 23 dorpen in de divisie North Bank voorzien van schoon en veilig drink­water.

Ten tweede
Het realiseren van medische hulpposten, het bouwen van scholen en verbeteren van de infrastructuur.

WellHaLo richt zich in eerste instantie op schoon en veilig drinkwater! WellHaLo wil zo een bijdrage leveren aan de verbetering van de levensstandaard van de Gambiaanse bevolking.

Tot nu toe behaalde resultaten:

Door de bouw van de eerste twee waterinstallaties in Kerr Sulay en Sinchu Sadu Njie Kunda is er nu voldoende water en hebben veel vrouwen een groentetuin aangelegd. Dit is een directe verbetering voor de gezondheid van de families in de dorpen.

Kinderen in de dorpen hebben veelal een forse groeiachterstand door vitaminegebrek en onvoldoende voeding. Door de mogelijkheid meer groenten en fruit toe te voegen aan het menu, kunnen kinderen gezond opgroeien.

Het drinkwater is veel schoner en er is minder stilstaand en brak water waar insecten en ziekten in kunnen gedijen. Schoon drinkwater is belangrijk voor mens én dier. Door voldoende drinkwater voor het vee is ook de vlees- en zuivelproductie gestegen. Naast water, groenten en fruit zijn zuivel en vlees broodnodig voor een goede gezondheid.

Help ons de 23 dorpen van schoon en veilig drinkwater te voorzien!

Hoe doet WellHaLo dit?

Geld inzamelen door:
VlinderHet contracteren van sponsoren, het uitnodigen van donateurs en het organiseren van benefietevenementen.

Met de opbrengsten financiert WellHaLo de aanschaf, bouw- en onderhoudskosten van de waterinstallaties.

Geld besparen
WellHaLo bestaat volledig uit vrijwilligers. Zowel het bestuur, als onze manager in Gambia en alle incidentele vrijwilligers krijgen enkel onkosten vergoeding. Bedrijven werken belangeloos mee (zaal, beveiliging, licht, geluid, drukwerk, website etc.). Zodoende kent WellHalo bijna geen overheadkosten en gaat vrijwel al het ingezamelde geld naar de o zo belangrijke waterinstallaties.

In overleg met het bestuur draagt onze Gambiaanse manager,  samen met de plaatselijke werklieden, ter plekke zorg voor de uitvoering van de bouw en het onderhoud van de waterinstallaties.

Stap voor stap bouwen we aan de verbeteringen van de leefomstandigheden voor de Gambiaanse bevolking.
Vlinders

Lees meer…