WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

De werkwijze van WellHaLo

De stichting WellHaLo realiseert structurele verbeteringen in Gambia. Van deze structurele verbeteringen moeten tenminste drie dorpen per keer profijt hebben. Denk hierbij aan bruggen, scholen en medische hulpposten. Maar een allereerste vereiste is het bouwen van duurzame waterinstallaties op zonnen-energie. Voor elke complete waterinstallatie is € 12.000,– nodig.

Fondswerving

Met behulp van giften en sponsorwerving willen wij geld inzamelen. Sponsoren worden bij een bedrag van € 250,– per jaar of meer vermeld op onze site met hun logo. Eenmalige donaties zijn vanzelfsprekend ook welkom.

Benefiet evenementen

WellHaLo organiseert ook benefiet evenementen. Zo hebben we op 28 februari 2015 hebben een groot benefietconcert georganiseerd in de Qbus te Leiden. Begin juni 2015 was de oude waterput in Kerr Sulay ingestort. Dankzij uw hulp heeft WellHaLo toen € 1.300,– opgehaald en dit direct besteedt aan een nieuwe put van 17 meter diep. We zijn trots dat we dit hebben kunnen realiseren. Dankzij onze hoofdsponsor en andere donaties konden we ook alvast de zonnepanelen en de waterreservoirs aanschaffen.

Op 3 juli 2016 organiseerden we een Kunstveiling om de motor en de leidingen naar de huizen te kunnen bekostigen. Deze veiling bracht € 1.969,14 op. Mede dankzij onze hoofdsponsor en andere donaties hebben we nu de eerste complete waterinstallatie installatie gebouwd. D.m.v. zonnepanelen kan de pomp nu constant blijven draaien en kan het water constant blijven stromen, zodat ziektekiemen en muggenlarven geen kans krijgen het water te vervuilen.