WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Beleidsplan 2014

Dit beleidsplan is vlak na de oprichting van WellHaLo geschreven. Onze visie is duidelijk:
Schoon drinkwater voor de bevolking van Gambia. Zonder schoon drinkwater heeft de
bevolking weinig tot geen kans op welvaart. Onder welvaart verstaan we voedsel zekerheid,
goede medische zorg en voldoende scholing.

Onze missie is het slaan van waterputten werkend op zonne-energie in oost Gambia.
We hebben dit jaar de ambitie om voldoende geld te werven om begin volgend jaar de eerste
put te kunnen slaan. Deze eerste waterput komt in het dorp Kerr Sulay. Hier is ongeveer
€7500,00 voor nodig. We willen dit jaar doormiddel van flyering, persoonlijke benadering en
personal media sponsors werven. In oktober willen we een evenement op een grote school
organiseren om geld op te halen. En voor volgend jaar zijn we van plan 2 muziek
evenementen te organiseren.

Het geld dat WellHaLo ophaalt staat onder naam van de stichting op de bank tot we genoeg
hebben om de eerste waterput te kunnen slaan. Een bedrag ter onderhoud zullen we reserveren
tot dit nodig is of tot de bevolking in staat is het onderhoud (deels)zelf te financieren.
WellHaLo is in april dit jaar opgericht. We zijn druk bezig met netwerken en alle kennis tot
ons te nemen die we nodig hebben om WellHaLo tot een succes te maken. In de toekomst
willen we nog vele waterputten slaan, we willen de bevolking hun eigen groente zien
verbouwen en we willen de erbarmelijke levensstandaard in Gambia zien verbeteren.
Onze bestedingen worden verantwoord in het jaarverslag. Het eerste verslag zal over 2014
zijn en volgend jaar verschijnen.