WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Beleidsplan 2016

Dit beleidsplan is geschreven nu de WellHaLo Foundation anderhalf jaar bestaat. Onze visie
is; Schoon drinkwater voor de bevolking van Gambia en het vergroten van de welvaart.
Zonder schoon drinkwater heeft de bevolking weinig tot geen kans op welvaart. Onder
welvaart verstaan we voedsel zekerheid, goede medische zorg en voldoende scholing.
Onze missie is het slaan van waterputten werkend op zonne-energie in oost Gambia en
structurele verbeteringen realiseren. Van deze structurele verbeteringen moeten tenminste drie
dorpen per keer profijt van hebben, denk hierbij aan bruggen en medische hulpposten.

We hebben dit jaar de ambitie om de eerste waterput gebouwd en werkend te hebben staan in
Kerr Sulay. Doordat de oude waterput half 2015 is ingestort hebben we deze put zo opgeknapt
en hersteld dat dit als basis kan dienen van de waterput op zonne-energie. Voor de bouw en
onderhoud is in totaal ongeveer €11000,00 nodig. De basis van de put die er nu staat heeft ons
€1300,00 gekost en we verwachten dan ook nog €9600,00 nodig te hebben om onze eerste
waterput werkend op zonne-energie te realiseren, de eerste helft van dit bedrag hebben we al
op de bank staan.

Ook willen we dit jaar beginnen met de bouw van een tweede waterput op
zonne-energie. We willen een brug herstellen zodat drie dorpen hun eigen rijstvelden weer
kunnen bereiken en niet langer afhankelijk zijn van onderbetaald werk op de staatsrijstvelden.
We willen ons richten op het vergrote van onze naamsbekendheid door op zoek te gaan naar
gratis advertentie mogelijkheden. We willen verschillende bedrijven overhalen om ons op
regelmatige basis te gaan sponsoren en we willen meer kleine vaste particulieren donateurs
aan ons binden. Dit willen we doen met behulp van sociale media en via verschillende
businessclubs.

In februari gaan we een Funk avond organiseren en in mei willen we een kunstmiddag regelen
met Afrikaanse muziek. Beide evenementen moeten geld binnen halen voor de WellHaLo
Foundation en zorgen voor goede publiciteit.

Het geld dat WellHaLo ophaalt staat onder naam van de stichting op de bank tot we genoeg
hebben om de eerste waterput te kunnen slaan. Een bedrag ter onderhoud zullen we reserveren
tot dit nodig is of tot de bevolking in staat is het onderhoud (deels)zelf te financieren. We
gaan in Gambia een rekening bij de Trust Bank openen om de betalingen voor de bouw te
kunnen voldoen en te kunnen monitoren vanuit Nederland.

Doordat het werk voor de WellHaLo Foundation steeds meer wordt willen we ons bestuur
uitbreiden tot minimaal 5 personen dit jaar. Zodra dit gelukt is willen we het CBF keurmerk
voor goede doelen aanvragen, dit keurmerk maakt het makkelijker om subsidies en
vergunningen om te collecteren aan te vragen.

We houden contact met Hamat Jallow die ter plaatse de verantwoording op zich neemt de
bouw van de waterputten te overzien en te documenteren en die de betalingsbewijzen voor de
stichting zal regelen. Hij heeft dit ook voor de restauratie van de eerste waterput gedaan en
heeft al meer ervaring in het ondersteunen van werkzaamheden van buitenlandse stichtingen
in Gambia.
In de nog geen twee jaar dat de WellHaLo Foundation nu bestaat hebben we onze talenten en
capaciteiten gebruikt en ontwikkeld om op een verantwoorde en stabiele manier een goede
basis te leggen waarop de stichting verder kan groeien. We hebben een goede website, goede
mensen met verschillende talenten in het bestuur en we hebben veel nuttige contacten gelgd.
We willen de komende jaren voldoende geld inzamelen om nog vele waterputten te kunnen
slaan. We willen de bevolking van Gambia hun eigen groente zien verbouwen en we willen
de erbarmelijke levensstandaard zien verbeteren.

Onze bestedingen worden verantwoord in het jaarverslag. Het jaarverslag van 2015 zal begin
2016 af zijn en in te zien via onze website.