WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Beleidsplan 2017

De WHF heeft ook dit jaar veel plannen en doelen voor ogen. Met de geldelijke toezeggingen die we hebben van twee sponsoren hebben we begin dit jaar voldoende geld om de waterput op zonne-energie te gaan bouwen. We willen een andere waterput herstellen waarvan het laatste hengsel bijna is afgebroken. Dit is een handmatige waterput bestemd voor de dieren van drie dorpen. Daarnaast willen we de brug gaan herstellen die verschillende dorpen toegang biedt tot hun rijst velden. Voor dit alles is uiteraard geld nodig.

Ons aantal donateurs groeit langzaam,hier willen we door gerichte pr groei in aanbrengen. Ook willen we het via onze website gemakkelijker maken donaties te doen. We willen meer grote sponsoren aan ons binden door sponsor wervingspraatjes te gaan houden op verschillende business clubs in de omgeving. Hiervoor willen we een goed standaard verhaal opzetten met een kort filmpje ter ondersteuning.
Dit jaar gaan we bekijken of het mogelijk is om samen te gaan werken met Wilde Ganzen. Ook onderzoeken we andere subsidie mogelijkheden.

De website staat inmiddels aardig op de rails, Max is hier druk mee bezig en zal Evelijn en Erick een cursus geven zodat zij de site kunnen onderhouden als deze helemaal af is. Halverwege dit jaar heeft WHF een goed lopende, up-to-date website.

In februari gaan we een club 70 evenement organiseren in de Qbus.
In Maart willen we workshops organiseren met Joe Bowie
In oktober willen we een evenement in de Stadsgehoorzaal organiseren met onder andere Pia Douwes.
Uiteraard moeten al deze evenementen goede PR en inkomsten opleveren.

Bij voorkeur vinden we dit jaar nog één of twee extra bestuursleden zodat de stichting een brede bestuurslaag heeft waar door de continuïteit van de WHF gewaarborgd is.

Vorige beleidsplan

Beleidsplan WellHaLo zoals opgesteld in april 2014

Dit beleidsplan is vlak na de oprichting van WellHaLo geschreven. Onze visie is duidelijk; Schoon drinkwater voor de bevolking van Gambia. Zonder schoon drinkwater heeft de bevolking weinig tot geen kans op welvaart. Onder welvaart verstaan we voedsel zekerheid, goede medische zorg en voldoende scholing.

Onze missie is het slaan van watervoorzieningen werkend op zonne-energie in oost Gambia.

We hebben dit jaar de ambitie om voldoende geld te werven om begin volgend jaar de eerste put te kunnen slaan. Deze eerste watervoorziening komt in het dorp Kerr Sulay. Hier is ongeveer € 7.500,– voor nodig. We willen dit jaar doormiddel van flyering, persoonlijke benadering en personal media sponsors werven. In oktober willen we een evenement op een grote school organiseren om geld op te halen. En voor volgend jaar zijn we van plan 2 muziek evenementen te organiseren.

Het geld dat WellHaLo ophaalt staat onder naam van de stichting op de bank tot we genoeg hebben om de eerste watervoorziening te kunnen slaan. Een bedrag ter onderhoud zullen we reserveren tot dit nodig is of tot de bevolking in staat is het onderhoud (deels)zelf te financieren.

WellHaLo is in april dit jaar opgericht. We zijn druk bezig met netwerken en alle kennis tot ons te nemen die we nodig hebben om WellHaLo tot een succes te maken. In de toekomst willen we nog vele watervoorzieningen slaan, we willen de bevolking hun eigen groente zien verbouwen en we willen de erbarmelijke levensstandaard in Gambia zien verbeteren.

Onze bestedingen worden verantwoord in het jaarverslag. Het eerste verslag zal over 2014 zijn en volgend jaar verschijnen.