WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Beleidsplan 2020

De WHF heeft ook dit jaar veel plannen en doelen voor ogen. In Gambia willen we een
watervoorziening die verschillende dorpen en het vee van water te voorzien.

Om het voortbestaan van de nu gebouwde watervoorzieningen in Gambia te garanderen
hebben we een begroting opgesteld voor reparatie en afschrijving. We willen rekening
houden met 10% van de kostprijs aan reparatiekosten in 10 jaar, daarnaast willen we de
voorzieningen in 10 jaar afschrijven. Dit lijkt kort maar door de weersomstandigheden
daar, brandende zon en schurend zand, gaan we uit van een kortere levensduur dan
normaal. We hebben de reserves nu al aangesproken voor nodige reparaties. Eind dit jaar
willen we 5000 netto overhouden als afschrijving. Dit bedrag komt dan naast eventuele
reparaties zodat we over een jaar of 8 voldoende geld hebben voor vervanging.

We blijven zoeken naar een bedrijf dat een auto voor WHF wil sponsoren in Gambia. Dit
zou de vervoerskosten voor de stichting veel goedkoper maken bij reparaties ed. Ook zou
de auto gebruikt kunnen worden voor regio vervoer naar het ziekenhuis.
Ons aantal donateurs is nauwelijks gegroeid dit jaar. We hopen dat met de simpele
donatieknop op de website dit verbetert.

We willen meer grote sponsoren aan WHF binden door gericht mogelijke sponsoren aan
te schrijven en te spreken.

We gaan verder met de nieuwsbrief van de WHF voor sponsoren en maken een flyer om
donateurs te vinden.

De website ziet er goed uit, doordat er voortdurend up-dates aan informatie zijn blijft het
belangrijk hier tijd en aandacht voor te houden.

We overwegen om een sponsor diner te organiseren eind dit jaar. En misschien nog iets
anders dat op onze wegkomt.

Dit jaar heeft 1 bestuurslid opgezegd. Het zou fijn zijnals weer een bestuurslid bij vinden.
Op dit moment bestaat de WHF uit 3 bestuursleden.
We gaan opzoek naar meer vrijwilligers.