WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Beleidsplan 2019

De WHF heeft ook dit jaar veel plannen en doelen voor ogen. In Gambia willen we de watervoorziening in Kerr Sulay uitbreiden om zo ook het vee van verschillende dorpen van water te voorzien. Afhankelijk van onze inkomsten willen we doorgaan met het bouwen van de zo noodzakelijke water voorzieningen in Oost Gambia. 

Om het voortbestaan van de nu gebouwde watervoorzieningen in Gambia te garanderen hebben we een begroting opgesteld voor reparatie en afschrijving. We willen rekening houden met 10% van de kostprijs aan reparatiekosten in 10 jaar, daarnaast willen we de voorzieningen in 10 jaar afschrijven. Dit lijkt kort maar door de weersomstandigheden daar, brandende zon en schurend zand, gaan we uit van een kortere levensduur dan normaal. Hebben we vorig jaar in Gambia 1000 euro op de bank gereserveerd voor reparaties en herstel, dit jaar zetten we voor dit doel nog eens 3800 euro op de ING spaarrekening apart.

We willen op zoek naar een bedrijf dat een auto voor WHF wil sponsoren in Gambia. Dit zou de vervoerskosten voor de stichting veel goedkoper maken bij reparaties ed. Ook zou de auto gebruikt kunnen worden voor regiovervoer naar het ziekenhuis.

Ons aantal donateurs is nauwelijks gegroeid dit jaar. We hopen dat dit met de simpele donatieknop op de website zal verbeteren.

We willen meer grote sponsoren aan WHF binden door op meer samenkomsten van business clubs in de omgeving de WHF te promoten. Hiervoor hebben we een kort filmpje ter ondersteuning en moeten we ons oefenen in het promoten.

Dit jaar gaan we bekijken welke subsidiemogelijkheden er zijn voor de WHF. We hebben ons tot doel gesteld om allemaal minimaal 1 sponsor te vinden voor de WHF.

We zijn afgelopen jaar begonnen met een nieuwsbrief van de WHF voor sponsoren en willen daar dit jaar mee verder. Ook willen we dit jaar weer een middag organiseren om iedereen te bedanken.

De website ontwikkelt zich steeds verder. Doordat er voortdurend updates aan informatie zijn blijft het belangrijk hier tijd en aandacht voor te houden. We gaan verder met het aanbrengen en doorvoeren van verbeteringen op de site.

Dit jaar willen we het scholenproject uitvoeren. We willen educatie bieden over de omstandigheden in Gambia en met de kinderen inzamelingsacties houden.

We overwegen om een sponsordiner te organiseren dit jaar.

We willen dit jaar op zoek naar iemand die de organisatie van evenementen van ons kan overnemen.

Dit jaar heeft 1 bestuurslid er voor gekozen om stil bestuurslid te worden totdat we een vervanger gevonden hebben. Het is van groot belang dat we dit jaar 2 bestuursleden erbij vinden. Zodat de continuïteit van het bestuur van de WHF gewaarborgd is.