WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Beleidsplan 2023

De WHF wil, afhankelijk van de inkomsten, doorgaan met het bouwen van de zo noodzakelijke water voorzieningen in Oost Gambia. In Nederland zetten we geld apart om een nieuwe waterput te kunnen laten bouwen, maar ook om dorpen te helpen, oude watervoorzieningen op te knappen.

Na de dorpen die we tot nu toe geholpen hebben bij het voorzien van waterputten op zonne-energie blijven we kijken waar onze hulp het hardst nodig is. We hebben op dit moment 2 dorpen op het oog die we dit jaar willen helpen met hun drinkwater voorziening. De WHF wil ondanks de moeilijke economische tijd doorgaan met het inzamelen van geld om onze doelzetting voort te zetten.

We willen onze inkomsten vergroten door het  verwerven van meer donaties, onder andere door duidelijk te maken dat de WHF de ANBI status heeft. We willen door verbetering van de website meer resultaat halen uit de donatieknop. In de huidige economische tijd is het lastig nieuwe sponsoren te vinden. We blijven zoeken en zijn zuinig op de sponsoren die de WHF steunen.

De website ziet er goed uit. Dit jaar willen we onze Facebook pagina linken aan de website zodat alles wat de WHF doet gelijk zichtbaar is en de nieuwsbrief overbodig maakt. Gelukkig hebben we een goede vrijwilliger die ons hierbij helpt.

We zijn opzoek naar een nieuw bestuurslid. Dit jaar willen we weer een advertentie plaatsen voor een bestuurslid. Op dit moment bestaat de WHF uit 3 bestuursleden. Ook blijven we zoeken naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de WHF.