WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Jaarverslag 2014

Inhoud

1. Voorwoord
2. Activiteiten en publiciteit
3. Interne organisatie
4. Financiën
5. Conclusie en aanbevelingen
6. Financieel overzicht

1. Voorwoord

Op 16 april 2014 is de stichting WellHaLo Foundation opgericht. Onze oprichtster zag het schrijnende gebrek aan schoon drinkwater tijdens een vakantie in Gambia. Met deze stichting wil zij, en de rest van het bestuur, deze situatie in Gambia verbeteren. Als ergens eenmaal schoon drinkwater is kan de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van mensen vooruit. De stichting gaat watervoorzieningen werkende op zonne-energie bouwen in Gambia. Deze watervoorzieningen zijn in aanschaf duurder maar kosten geen geld in het dagelijkse gebruik en ook het onderhoud is betaalbaar. In dit jaarverslag vatten we samen wat we tot nu toe gedaan en bereikt hebben. We geven aan hoe de stichting werkt. En we zullen een korte inkijk geven in de financiën van de stichting. Tot slot trekken we conclusies uit het afgelopen jaar en naar aanleiding hiervan doen we aanbevelingen voor het komende jaar.

2. Activiteiten en Publiciteit

Loes Koenen, onze voorzitter, heeft de stichting opgericht. Hier waren uiteraard enkele notaris kosten en kosten voor de KvK aan verbonden van € 389,02. We zijn begonnen met het in orde maken van alle papieren en het regelen van de ANBI status voor de WellHaLo Foundation . Deze status hebben we gekregen. We hebben ons de eerste maanden vooral geconcentreerd op het maken van een website en het verwerven van naamsbekendheid via socialmedia. Ook hebben we standaard correspondentiemateriaal en promotiemateriaal ontwikkeld. We zijn hierin ondersteund door vele professionals die zich vrijwillig voor de WellHaLo Foundation hebben ingezet. Op dit moment moeten we de naamsbekendheid en sociale contacten gaan omzetten in sponsoring, dit lukt nu mondjesmaat. De sponsoring is een aandachtspunt voor het komende jaar.

In het beleidsplan van 2014 is te lezen dat we al snel wilden beginnen met het opzetten van evenementen om geld in te zamelen. Hierin hebben we ons iets verkeken. We moesten eerst onze website en promotiemateriaal klaar hebben voor we andere dingen konden gaan organiseren. Al deze plannen zijn we echter niet vergeten en zullen we komend jaar gaan uitvoeren. Op dit moment zijn we druk bezig met het organiseren van een benefietconcert in februari 2015.

We hebben 1 keer ons verhaal voor de stichting op radio Sleutelstad laten horen en willen dit volgend jaar vaker doen. Er zijn plannen om mee te doen met een commerciële tv uitzending van SBS6.

3. Interne Organisatie

Het huidige bestuur bestaat uit directeur Loes Koenen, secretaris Miriam Ferwerda en public relations Evelijn van der Veer. Op dit moment voldoet het bestuur van 3 personen voor de stichting. We zullen per jaar bekijken of er uitbreiding nodig is. De organisatie van alle activiteiten ligt volledig bij het bestuur. We krijgen veel vrijwillige hulp van professionals bij het bouwen van de website, ontwerpen van sponsormateriaal en scholing aan ons . De bereidheid van mensen om zich vrijwillig in te zetten voor de WellHaLo Foundation is groot en we zijn al deze vrijwilligers hier zeer dankbaar voor.

Helaas komen we niet in aanmerking voor een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving aangezien deze een bestuur van minimaal 5 personen eist. Wanneer de stichting gegroeid is bekijken we dit opnieuw.
Zodra we beginnen met het bouwen van de eerste watervoorziening in Gambia zal Hamat Jallow dat ter plaatsen overzien en aansturen.

4. Financiën

De WellHaLo Foundation bestaat nog geen jaar. We hebben op dit moment 1 grote sponsor, te weten Portal Schoon en verschillende kleine bijdragen van particulieren. Het netto saldo van de stichting op 31 december 2014 bedraagt € 338.58. Zie voor een gedetailleerd verslag de bijlage.
Op het moment dat we voldoende geld hebben ingezameld om de eerste watervoorziening op zonne-energie te gaan bouwen zullen we een bedrag van € 7.500,– hiervoor reserveren. Op die manier houden we voldoende cash in reserve om onderhoud te financieren en de watervoorziening werkende te houden. We gaan op zoek naar een betrouwbare bank met afdelingen in Gambia om vanuit Nederland toezicht te kunnen houden op de uitgaven tijdens de bouw.

5. Conclusies en Aanbevelingen

Het bestuur van de WellHaLo Foundation is van mening dat de stichting goed van start is gegaan. Komend jaar gaan we ons inzetten om de naamsbekendheid van de stichting verder te vergroten en dit om te zetten naar sponsoring.

6. Financieel overzicht 2014

InkomstenUitgaven
Sponsoren€ 500,00Oprichtingskosten€ 389.02
Particuliere giften€ 210,00Bankkosten€ 2.40
Totaal€ 710,00Totaal€ 391,42
Netto inkomsten € 318.58