WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Jaarverslag 2015

Inhoud

1. Voorwoord
2. Activiteiten en publiciteit
3. Interne organisatie
4. Financiën
5. Conclusie en aanbevelingen
6. Financieel overzicht

1. Voorwoord

Op 16 april 2014 is de stichting WellHaLo Foundation opgericht. Onze oprichtster zag het schrijnende gebrek aan schoon drinkwater tijdens een vakantie in Gambia. Met deze stichting wil zij, en de rest van het bestuur, deze situatie in Gambia verbeteren. Als ergens eenmaal schoon drinkwater is kan de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van mensen vooruit. De stichting gaat watervoorzieningen werkend op zonne-energie bouwen in Gambia. Deze watervoorzieningen zijn in aanschaf duurder maar kosten geen geld in het dagelijkse gebruik en ook het onderhoud is betaalbaar. De droom van de stichting is het creëren van verschillende welvarende groene oases. Door voldoende drinkwater is meer irrigatie mogelijk. Beiden leveren een bijdrage aan een gezonder en welvarender leven. Dit bevordert de zelfredzaamheid van de mensen en maakt tijd en ruimte vrij voor betere onderwijskansen. In dit jaarverslag vatten we samen wat we tot nu toe gedaan en bereikt hebben. We geven aan hoe de stichting werkt. En we zullen een korte inkijk geven in de financiën van de stichting. Tot slot trekken we conclusies uit het afgelopen jaar en naar aanleiding hiervan doen we aanbevelingen voor het komende jaar.

2. Activiteiten en Publiciteit

In februari hebben we een benefiet concert georganiseerd. Verschillende bands hebben belangeloos opgetreden en het festival werd goed bezocht. De firma Water Concept Benelux heeft 500 flesjes drinkwater gedoneerd. We hebben opbrengsten gehaald uit de kaartverkoop en verkoop van de flesjes water waarmee we, inclusief de vele donaties, netto € 1.660,– bij elkaar hebben gekregen. Het Gambiaanse eten verkocht niet zo goed. De Ballonnenparade heeft de aankleding van het podium verzorgd en Puntgaaf drukwerk en Okay graphics design hebben het reclamemateriaal en drukwerk gratis ontworpen en geleverd. Dutch homeland security heeft vrijblijvend de beveiliging op zich genomen.

We hebben veel publiciteit gekregen in het Leids Dagblad en het Witte Weekblad. Ook waren we te beluisteren op de Radio, Sleutelstad FM en op een Rotterdamse Radiozender.

Zonder keurmerk van het CBF is het lastig om subsidie van overheden te krijgen voor onze stichting. Wel is de voorzitster het land door gereisd om onderzoek te doen naar de werking en mogelijkheden van fundraising.

In Juni sloeg het noodlot toe in Gambia. Door de extreme droogte zijn er verschillende watervoorzieningen in gestort, zo ook in Kerr Sulay waar de WellHaLo stichting haar eerste watervoorziening werkend op zonne-energie wil gaan bouwen. De stichting heeft € 1.300,– uitgegeven aan de restauratie en versteviging van de watervoorziening in dit dorp. De put is zo gerestaureerd dat dit gedeelte nu geschikt is om later op zonne-energie te laten werken.

In de zomer hebben we de software van web accapella aangeschaft zodat we onze website hebben kunnen afmaken.
In november is de voorzitster naar Gambia geweest om daar een bankrekening te openen zodat we met de aanschaf van spullen voor de watervoorziening kunnen beginnen. Eind december hebben we € 3.200,– over gemaakt naar Gambia om te beginnen met het aanschaffen van benodigdheden voor de bouw van de complete watervoorziening op zonne-energie.

3. Interne Organisatie

Het huidige bestuur bestaat uit directeur Loes Koenen, secretaris Miriam Ferwerda, public relations Evelijn van der Veer.
Halverwege dit jaar werd het werk voor de stichting toch te veel voor 3 personen We zijn nog op zoek naar meerdere bestuursleden zodat we in aanmerking kunnen komen voor een keurmerk van het Centraak Bureau Fondsenwerving en de werklast beter verdeeld is.
De organisatie van alle activiteiten ligt volledig bij het bestuur. We hebben veel vrijwillige hulp van professionals gekregen bij het bouwen van de website, ontwerpen van sponsormateriaal en scholing aan ons.De bereidheid van mensen om zich vrijwillig in te zetten voor de WellHaLo Foundation is groot en we zijn al deze vrijwilligers hier zeer dankbaar voor.

Zodra we beginnen met het bouwen van de eerste watervoorziening in Gambia zal Hamat Jallow dat ter plaatsen overzien en aansturen. De heer Jallow heeft al meer ervaring in het ondersteunen van werkzaamheden van buitenlandse stichtingen in Gambia.

4. Financiën

De WellHaLo Foundation bestaat inmiddels ruim anderhalf jaar. We hebben op dit moment 1 grote sponsor, te weten Facility Portal Schoon en verschillende kleine periodieke en éénmalige bijdragen van particulieren.

Met het festival begin dit jaar hebben we een netto bedrag van € 1.660,– opgehaald. Het netto saldo van de stichting op 31 december 2015 bedraagt € 216,82. Zie voor een gedetailleerd verslag de bijlage.

Op het moment dat we voldoende geld hebben ingezameld om de eerste watervoorziening op zonne-energie te gaan bouwen zullen we een bedrag van € 7.500,– hiervoor reserveren. Op die manier houden we voldoende cash in reserve om onderhoud te financieren en de watervoorziening werkende te houden.

5. Conclusies en Aanbevelingen

Het bestuur van de WellHaLo Foundation is van mening dat de stichting goed van start is gegaan. Halverwege het jaar zagen we in dat we toch meer hulp nodig hebben in het bestuur. We zijn nu nog met 3 man in het bestuur en willen er ten minste 2 personen bij. Door het tekort aan mankracht hebben we veel van onze ideeën en plannen nog niet uitgevoerd. Komend jaar gaan we zeker nog wat dingen organiseren om de naamsbekendheid te vergroten. Ook willen we ons het komende jaar gaan richten op meer fondsen werving.

6. Financieel overzicht 2015

InkomstenUitgaven
Sponsoren€ 1.139,00Waterput€ 4.500,00
Particuliere giften€ 2.293,86Bank Gambia€ 350,00
Evenementen€ 1.860,00Software€ 89,00
Web kosten€ 72,00
Kleine uitgaven€ 103,63
Totaal€ 5.292,86Totaal€ 5.114,63
Netto inkomsten € 178.23