WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Jaarverslag 2016

Eind dit jaar bestaat de WHF twee en een half jaar. De afgelopen tijd hebben we veel geleerd en zijn we gegroeid als bestuur. Het is dit jaar nog niet gelukt om onze eerste waterput op zonne-energie te bouwen, maar met de geldelijke toezeggingen van twee grote sponsoren hebben we begin 2017 voldoende geld en gaat de bouw dan eindelijk echt beginnen. Hammat, onze manager ter plaatse heeft al verschillende benodigdheden aangeschaft en de offerte met een aannemer rond gekregen.

In februari hebben we het evenement WellHaLo goes funk gehouden. Wat betreft PR was het een groot succes. De zaal was uitverkocht en de sfeer was geweldig. Wat betreft opbrengsten was dit minder goed geslaagd We hebben veel geld uitgegeven aan de drukker, vrijwilligers en bijkomende kosten. Een gedeelte van de spullen die we voor de aankleding van de zaal gebruikt hebben kunnen meerdere keren gebruikt worden of er is nog van over. De uiteindelijke netto opbrengst was € 397,67. Van dit evenment hebben we geleerd een goed plan van aanpak en draaiboek bij te houden, hetgeen op het eerst volgende evenement al zijn vruchten afwierp.

In Juni hebben we een kunstveiling georganiseerd. Dit evenement was succesvol. Veel enthousiaste kunstenaars hebben werk gedoneerd dat wij mochten veilen en waarvan de opbrengst voor de WHF was. De kunstenaars worden allemaal genoemd op onze website en we zijn ze zeer dankbaar voor hun werk. Henk Hanneman heeft ons ondersteunt bij de veiling. Aan het eind van de dag was de netto opbrengst € 1969,14. We hebben een paar kunststukken over die niet verkocht werden, zoals beloofd worden deze alsnog in een aftersale te koop aangeboden. We hopen dit begin volgend jaar te realiseren. Bij deze willen we alle kunstenaars, kunstkopers, vrijwilligers en bezoekers nogmaals bedanken voor inzet, vrijgevigheid en aanwezigheid.

Van bekenden en minder bekenden hebben we ook dit jaar een aanzienlijk bedrag aan donaties ontvangen. Het bestuur wil iedere donateur hartelijk bedanken voor zijn en haar gift.

In de loop van het jaar hebben we er twee bestuursleden bijgekregen. Dit zijn Martin de Rhode en Erick Douwes. Nu het bestuur uit 5 man bestaat hebben we nog eens gekeken naar het keurmerk voor goede doelen. We hebben uiteindelijk besloten dit keurmerk niet aan te vragen in verband met de kosten van de aanvraag. We willen ons eerst focussen op de bouw en aanschaf van onze eerste waterput op zonne-energie, daarna kijken we nog een keer of we dit willen. We hebben volgens plan ons doel verbreed naar Schoon drinkwater voor iedereen en structurele logistieke hulp. We hebben dit gedaan omdat er momenteel een brug is ingestort die verschillende dorpen van hun rijst velden scheiden. Zo zijn de mensen nu verplicht gevaarlijke toeren uit te halen om op hun eigen velden te komen of te gaan werken op de overheidsvelden waar bij ze onvoldoende overhouden om zelfvoorzienend te kunnen blijven.

Doordat het bestuur nu uit vijf personen bestaat geeft het ons ruimte om ons op meerdere dingen te kunnen concentreren. Ook afgelopen jaar hebben we weer gemerkt dat er veel tijd en energie zit in het opzetten en houden van een evenement. Uiteraard is dit leuk om te doen en levert het veel op, maar andere dingen blijven dan liggen. Zo is het ons dit jaar nog niet gelukt ons goed te concentreren op het aantrekken van meerder sponsoren, dit zal voor komend jaar een belangrijk doel zijn.
Van onze sponsor FM Portal Schoon hebben we twee banners gekregen waarmee we elk evenement goede reclame maken voor de WHF.

Halverwege dit jaar hield onze website er opeens mee op. Dit heeft ons een hoop werk en kopzorgen gegeven. Gelukkig hebben we een vrijwilliger, Max……. , die ons halverwege dit jaar is gaan helpen met een vernieuwde website. De resultaten zijn fantastisch en als de site af is geeft Max een cursus aan Evelijn en Erick zodat zij de site zelf kunnen onderhouden. Om Max te bedanken voor zijn tijd, inzet en creativiteit hebben we hem als sponsor vermeld en een mooi kerst geschenk gegeven.

Dit jaar ging onze voorzitster wederom naar Gambia. Deze reis stond voornamelijk in het licht van werk voor de stichting,met name het verzamelen van promotie materiaal. Loes heeft veel gefilmd en dit gaan we gebruiken om donaties binnen te halen en sponsoren over de streep te trekken. Ook kijken we aan de hand van de filmpjes waar onze prioriteiten komen te liggen nadat de eerste waterput gerealiseerd is.
Het is Loes met behulp van Hammat gelukt om een andere bank in Gambia te vinden wat de kosten van het overschrijven veel goedkoper maakt. Hierdoor hoeven er niet meer grote bedragen contant meegenomen te worden naar Gambia.

Uiteraard is het bestuur op de hoogte van de regimes wisseling in Gambia. Vooralsnog hebben we er alle vertrouwen in dat het goed komt. Het dorp waar WHF als eerste aan de slag gaat ligt in Oost Gambia en dus veraf van alle eventuele onrust. We houden het nieuws goed in de gaten en vertrouwen erop dat het land rustig blijft en dat het leven alleen maar zal verbeteren voor de Gambianen. Dit laatste mede door het werk van de WellHaLo Foundation, alle vrijwilligers en onze sponsoren en donateurs.

Financieel overzicht 2016

InkomstenUitgaven
Sponsorgelden€ 3.822,00Bestuurskosten€ 210,66
Overboeking spaarrekening€ 9,21Onkosten Gambia€ 4.273,00
Opbrengst Funkavond€ 337,55Bankkosten€ 201,51
Opbrengst Kunstveiling€ 2.007,24Promotiekosten€ 649,00
Overige kosten€ 166,38
Opname kas€ 40,00
Totaal baten€ 6.176,00Totaal lasten€ 5.540,55
Netto inkomsten € 635,45