WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Jaarverslag 2017

Eind dit jaar bestaat de WHF drie en een half jaar. En dit jaar is het ons gelukt onze eerste watervoorziening op zonne-energie neer te zetten in Kerr Sulay. Aan het eind van afgelopen jaar hebben we ook nog een watervoorziening in Sinchu Sadou Njie Kunda hersteld en op zonne-energie laten werken. De bouw van de installaties liep voorspoedig dankzij de inzet van onze manager ter plaatse Hammat Jallow. Na één keer afkijken stuurt hij het dorp nu aan om de watertonnen zelf schoon te houden. Het blijkt dat de kunststof tonnen zwaar te leiden hebben onder het klimaat in oost Gambia en Hammat gaat voor de toekomst uitzoeken wat de prijs en voordelen zijn van versterkte watertonnen. De vrouwen in het dorp zijn bezig hun groente tuintjes te ontwikkelen zodat ook de voeding en algehele gezondheid van de mensen verbeterd.

In februari hebben we het evenement WellHaLo goes club 70 gehouden. De voorverkoop van de kaarten liep goed. Met behulp van FM Portal Schoon konden we de flyers en posters in eigen beheer houden wat de kosten behoorlijk gedrukt heeft. Helaas was op de avond zelf het weer een zware tegenvaller. Een van de weinige winterstormen in Nederland heeft precies op deze avond de toeloop beperkt. De kaartverkoop is al in 2016 begonnen en de netto opbrengst was een krappe €1000,- waar we toch heel tevreden mee zijn.

In de eerste helft van het jaar hebben we een business borrel van Unive en FM Portal Schoon bezocht om reclame te maken voor de WellHaLo Foundation. Het is de bedoeling dit soort evenementen vaker bij te wonen om zo meer sponsoren aan te trekken.

Daarna zijn we ons bezig gaan houden met het opzetten van het evenement Pia & Friends. Dit heeft in oktober in de stadsgehoorzaal in Leiden plaats gevonden en was een groot succes. Het was ook een enorm werk om alles te organiseren. Door lering uit vorige evenementen, met behulp van strakke planningen en goed overleg is dit gelukt. Bij deze willen we alle artiesten, muzikanten, vrijwilligers en bezoekers nogmaals bedanken voor inzet, vrijgevigheid en aanwezigheid.

Door dit laatste evenement hebben we 3 nieuwe sponsoren kunnen aantrekken. Naast FM Portal Schoon zijn nu ook Unive Zuid-Holland, JR Techniek en Douwes Fine Art sponsor geworden van de WellHaLo Foundation. Als stichting zijn we hier ontzettend blij mee.

Van bekenden en minder bekenden hebben we ook dit jaar een aanzienlijk bedrag aan donaties ontvangen. Het bestuur wil iedere donateur hartelijk bedanken voor zijn en haar gift.

De website wellhalo.com is verder ontwikkeld met behulp van Max en blijft zich ontwikkelen. Ook op social media blijven we werken aan meer naamsbekendheid en een grote groep vrienden die WellHaLo volgen en of steunen door middel van een bijdrage of inzet. Ook hebben we een mooi filmpje gemaakt dat we bij evenementen kunnen gebruiken en op de site te zien is. Het filmpje geeft een mooi beeld van Oost Gambia en ons werk daar.

Doordat we een zo groot evenement hebben gehouden dit jaar merken we dat het lastig is alle andere dingen op de rails te houden. Het werk aan de website vraagt veel inzet en tijd. Ook het aantrekken van sponsoren en hen te vriend houden, het bijhouden van social media, de boekhouding waarin Ab van Bostelen ons ondersteunt en alle andere lopende zaken vragen aandacht. Een goede taakverdeling staat in de planning voor komend jaar.

In Gambia hebben we nu een goede bank gevonden die betaalbaar is wat betreft overschrijvingen. Hammat heeft zijn kennis uitgebreid over de bouw van watervoorzieningen en de aanschaf van alle benodigdheden. Ook heeft hij een goede kijk op de prioriteiten die we als stichting kunnen stellen. De bouw van de brug naar de rijstvelden moeten we voorlopig achterwegen laten omdat dit een te duur project is voor ons. Voor het herstel van de put bij de dieren werken we aan een andere oplossing vanuit de nieuw gebouwde put in Kerr Sulay.

Het bestuur van de WellHaLo Foundation wil stellen dat 2017 een geslaagd jaar is. We worden professioneler in onze aanpak van evenementen. We leren de website te onderhouden. We hebben meer sponsoren geworven. En het belangrijkst. We hebben de leef kwaliteit in Oost Gambia verbeterd door twee watervoorzieningen op zonne-energie neer te zetten. Niet alleen hebben de mensen nu de beschikking over schoon drinkwater, ze hebben nu ook voldoende water om groente te verbouwen. Het bestuur is iedereen die de WellHaLo Foundation heeft gesteund ontzettend dankbaar voor de behaalde resultaten.

Financieel overzicht 2017

Sponsorgelden€ 7.868,50
Opbrengst club70€ 880,68
Opbrengst Pia& Friends€ 6.926,32
Totaal baten€ 15.675,50
Bestuurskosten€ 162,14
Onkosten Gambia€ 15.891,00
Bankkosten€ 202,68
Promotiekosten€ 315,60
Totaal lasten€ 16.571,42