WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Jaarverslag 2019

Eind dit jaar bestaat de WHF vijf en een half jaar. Dit jaar hebben we geen nieuwe water
installaties gerealiseerd. We hebben wel reparaties verricht aan de water-installatie in Kerr
Sulay. De motor van de waterpomp is gerepareerd en de put is in september verdiept naar
32 meter. Door klimaatverandering veranderd ook het weer in Gambia, dit jaar liet het
regenseizoen langer op zich wachten dan anders. Om beschadigingen aan de water-
installatie te voorkomen is de put nu uitgediept. Ook bij de andere put houden we dit in de
gaten en bij volgende putten houden we hier direct rekening mee. We hebben wel 1500
euro apart gezet in Gambia voor eventuele andere restauratiewerkzaamheden. De
groente tuintjes van de vrouwen in het dorp doen het goed. Onze voorzitster is in
november in Gambia geweest en ze ziet dat de mensen toegang hebben tot meer en
diverse groente en dus gezonder eten en natuurlijk schoon water drinken.

In Januari hebben we een reggae avond georganiseerd die goed bezocht werd en waar
we met de stand met onze merchandise uit Gambia hebben gestaan en ook hebben
verkocht.
Een gesponsorde auto regelen om in Gambia te gebruiken blijkt lastig. De vervoerskosten
liggen hoog in Gambia. We blijven zoeken naar een bedrijf die dit wil doen.
We hebben al onze sponsoren behouden maar het is nog niet gelukt nieuwe te werven.
Wel hebben we enkele substantiële éénmalige donaties gekregen. Dit blijft een punt van
aandacht.

De website en socialmedia lopen goed. We zijn tevreden met hoe het er nu uitziet en
bijgehouden wordt. De merchandise van WHF hebben we hier ook opgezet en er is ook
wat verkocht.

Dit jaar hebben we iemand gevonden die bereid is evenementen voor ons te regelen op
vrijwillige basis. Hij is organisator van beroep dus we hopen hier volgend jaar mee te
kunnen starten.

Helaas hebben we afscheid genomen van een bestuurslid. Om privé redenen had ze geen
tijd meer om zich in te zetten voor WHF. We danken haar hartelijk voor alle jaren inzet en
samenwerking. Er zijn op dit moment nog 3 bestuursleden over en we zijn op zoek
geweest naar nieuwe.

We hebben wel twee nieuwe vrijwilligers erbij, eentje voor de evenementen en één voor
ontwerp van PR en eventuele andere zaken.

We willen al onze sponsoren en donateurs heel hartelijk danken voor hun bijdrage. Met
jullie hulp kunnen we steeds meer mensen in Gambia voorzien van voldoende schoon
drinkwater en daarmee verbeterde leefomstandigheden.

Financieel Jaaroverzicht:

Sponsorgelden

€ 10.881,10

Bob Marley avond                                                

€1047,83

Merchandise

€65,00

Totaal baten

€ 11993,83

Bestuurskosten

€ 194,75

Onkosten Gambia (incl reserves)

€6457,00

Sponsoren kosten

€7,94

Bankkosten

€188,72

Opnamen kas

€0

Overige kosten

€34,42

Totaal lasten

€ 6882,83