WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Jaarverslag 2022

De WHF bestaat nu acht jaar,de Corona jaren lijken achter de rug te zijn. Hellaas hebben veel mensen en bedrijven het op dit moment economisch zwaar. Gelukkig hebben we trouwe donateurs en is het gelukt om in Gambia goed werk te doen.

Begin dit jaar hebben we een accu van een bestaande waterpomp in vervangen waardoor het dorp weer toegang tot schoon water heeft. Bij een waterpomp op zonne-energie die we een tijd terug geplaatst hebben hebben we een stellage met een extra watertank kunnen aansluiten. Voorheen was de watertank halverwege de dag al leeg, nu hebben ze ruim voldoende schoon drinkwater.

De 2 dorpen die zelf in het onderhoud voorzien van de door WHF geplaatste waterpompen op zonne-energie redden het goed. Elke gebruiker van de pomp betaald een klein bedrag per maand dat bij het door ons geschonken begin kapitaal wordt gestort. Hierdoor kunnen ze nu zelf de stellages onderhouden en hebben ze voldoende gereserveerd om een eventuele kapotte watertank of leiding te vervangen. Ze zijn nu onafhankelijk van de WHF al blijft onze manager Hamat monitoren hoe het gaat.

Privé is er een auto aangeschaft in Gambia waar de WHF gebruik van mag maken. Hierdoor hoeft de WHF hier niet meer achteraan en schilt het aanzienlijk in de reiskosten.

Er zijn gesprekken gevoerd met een evenementenmaker. Als hij weer volledig is opgestart na de Corona ren kijkt hij wat hij voor de WHF kan doen.

De website draait goed maar vraagt wel om voortdurend onderhoud en de nodige aanpassingen.

Het is nog niet gelukt een nieuw bestuurslid te vinden. Het bestuur dat nu zit is wel blij met hoe alles loopt binnen de WHF. Bo van Bostelen heeft op het Davinci college een inzamelingsactie gehouden voor de WHF. Wij zijn erg blij met deze inzet. De WHF is blij dat, ondanks de moeilijke Corona jaren en nu de lastige economische tijden, er toch veel mensen en sponsoren zijn die blijven steunen. Dankzij al deze donateurs hebben we ook dit jaar de mensen in Gambia toegang kunnen geven tot schoon drinkwater.