WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Jaarverslag 2021

De WHF bestaat nu zeven jaar en helaas was het weer een corona jaar. Door de corona beperkingen hebben we vanuit Nederland weinig kunnen doen. Gelukkig hebben we trouwe donateurs en is het gelukt om in Gambia goed werk te doen.

Dit jaar hebben we in een dorp 2 lekkende watertanks vervangen. Ze hadden een waterpomp op zonne-energie gekregen maar hadden geen mogelijkheid tot onderhoud, met deze vervanging kunnen ze weer gebruik maken van de pomp en blijft de rest ook langer heel

We hebben aan twee dorpen waar wij een waterpomp op zonne-energie hebben geplaatst,1000 euro gegeven . Met dit geld hebben ze een start bedrag om het onderhoud van de pomp voor eigen rekening te nemen en genoeg tijd om geld te sparen voor toekomstig onderhoud. De WellHaLo Foundation hoeft nu geen geld meer voor hen te reserveren waar door wij kunnen door sparen voor een volgende waterpomp.
De waterpomp bij de bananen plantage heeft ervoor gezorgd dat de plantage weer goed draait en ook zij kunnen voorzien in eigen onderhoud van de pomp.
Onze manager Hamat houdt in de gaten of het goed gaat.

We hebben dit jaar een vacature uitgezet voor nieuwe bestuursleden, hier zijn nog geen goede reacties op gekomen.

Ook dit jaar hebben we veel plannen niet door kunnen laten gaan, in verband met corona maatregelen. Gelukkig werken de waterpompen in Gambia goed en hebben we dankzij onze sponsoren weer mensen toegang kunnen geven tot schoon drinkwater.

Financieel Jaaroverzicht

Sponsorgelden€ 3125,00
Totaal baten€ 3125,00
Bestuurskosten€ 6,60
Onkosten Gambia (incl reserves)€2839,00
Promotie kosten€ 80,00
Bankkosten€ 156,38
Opnamen kas€ 0
Overige kosten€ 100,30
Totaal lasten€ 3182,28