WellHaLo schoon drinkwater voor Gambia Poster

Jaarverslag 2020

De WHF gaat nu haar zesde jaar in en wat een raar jaar. Door de corona beperkingen hebben we vanuit Nederland heel weinig kunnen doen. Gelukkig hebben we trouwe donateurs en is het toch gelukt om in Gambia goed werk te doen.

Begin dit jaar is de eerste waterput opnieuw in de verf gezet, dit is door de mannen van Kerr Sulay zelf gedaan. Ze maken de put, wateropvang en dergelijke ook zelf schoon ter onderhoud. Eind dit jaar zijn een aantal kranen vervangen die begonnen te lekken.

In maart hebben we besloten dat we een nieuwe put gingen bouwen voor het vee van 5 dorpen en drinkwater voor 1 dorp. Deze plaats Banganto Jawara Jallow heet Het vee wordt vaak ziek doordat er een te kort aan water is dus dit is erg belangrijk voor de dorpen. In juli was de put gereed en eind dit jaar waren ook de leidingen gelegd naar het Batanto dorp. Ook in dit dorp kunnen de vrouwen nu hun groente kweken. Omdat de put niet in een dorp zelf ligt is er een goed hekwerk omheen gezet.

Onze nieuwe vrijwilliger heeft geholpen bij het maken van een nieuwe flyer die begin van de zomer is verspreid. Zij gaat ook de website voor ons onderhouden.

We hebben een promotieactie gedaan via Facebook door ons bovenaan te laten plaatsen. De WHF is vaak bekeken maar het heeft qua donaties niet zo veel opgeleverd.

Veel plannen moeten wachten tot we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. We zijn blij dat we met de hulp van onze sponsoren dit jaar weer meer Gambianen toegang hebben kunnen bieden aan het zo nodige schone drinkwater.

Financieel Jaaroverzicht.

Sponsorgelden

€ 5120,00

Merchandise

€32,50

Totaal baten

€ 5152,50

Bestuurskosten

€ 0,00

Onkosten Gambia (incl reserves)

€13580,00

Sponsoren kosten

€16,98

Bankkosten

€162,54

Opnamen kas

€0

Overige kosten

€30,00

Totaal lasten

€ 13789,52

Financieel Jaaroverzicht.

Sponsorgelden

€ 10.881,10

Bob Marley avond                                                

€1047,83

Merchandise

€65,00

Totaal baten

€ 11993,83

Bestuurskosten

€ 194,75

Onkosten Gambia (incl reserves)

€6457,00

Sponsoren kosten

€7,94

Bankkosten

€188,72

Opnamen kas

€0

Overige kosten

€34,42

Totaal lasten

€ 6882,83