Dutch Homeland Security

Een flexibel, goed georganiseerd beveiligingsbedrijf met korte lijnen en afdelingen die op een natuurlijke wijze als een team opereren. Een bedrijf dat langdurige relaties aangaat met medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers. Nauwe samenwerking en partnerschap zijn zeer belangrijk binnen Dutch Homeland Security.

Het partnerschap komt allereerst tot uiting in de manier waarop wij onze medewerkers motiveren en betrekken bij de operatie. We gaan een stap verder door medewerkers te laten profiteren van de resultaten waar ze zelf intensief aan bijdragen. Een platte organisatie die haar mensen serieus neemt en die zich dan ook juist om die reden bij Dutch Homeland Security thuis voelen.

Opdrachtgevers uit diverse bedrijfstakken profiteren van de kennis en betrokkenheid van Dutch Homeland Security medewerkers, ze denken mee, spreken de taal van de opdrachtgever en kunnen bovenal terugvallen op het feit dat het bedrijf alle gangbare kennis en ervaring in huis heeft.

Na een kennismaking met de opdrachtgever en het te beveiligen object, zullen de uit te voeren werkzaamheden zo volledig mogelijk worden omschreven om vervolgens door Dutch Homeland Security te kunnen worden uitgevoerd.

Een opdrachtgever wil zekerheid, en vertrouwt op het nakomen van de gemaakte afspraken. Voor Dutch Homeland Security is die zekerheid vanzelfsprekend. Uiteraard is Dutch Homeland Security 24/7 bereikbaar om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Dutch Homeland Security logo

Bezoek de Website van Dutch Homeland Security…